قیمت خودروهای تولید داخل برای امروز سه شنبه 23 مرداد 97 اعلام شد که نشان می‌دهد نسبت به اعلام قبلی روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی 1397/05/23

 

 

 انتشار جدول قیمت خودروهای داخلی برای امروز 23 مرداد

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو