در هنگام سفرهای تابستانی، معمولا میزان مصرف سوخت در کشور افزایش می‌یابد؛ این مسئله طی روزهای اخیر باعث ایجاد نگرانی‌های زیادی برای رانندگان و مسافران شده بود. به طوری که عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه‌های سوخت انجام نمی‌شد و رانندگان تنها می‌توانستند از بنزین معمولی استفاده کنند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که به زودی این مسئله حل خواهد شد و بار دیگر شاهد عرضه بنزین سوپر در تمام جایگاه‌های سوخت خواهیم بود. 

بیژن حاج‌محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور گفت:

در توزیع بنزین سوپر محدودیت‌هایی داریم اما این محدودیت، مطلق نیست؛ این‌گونه نبوده که به هیچ وجه بنزین سوپر عرضه نشود، بلکه عرضه‌ی این نوع بنزین کمتر از میزان تقاضای آن بوده است. جایگاهداران هیچ تقصیری در ایجاد این محدودیت نداشته‌اند، با این حال از مردم به خاطر توزیع نامناسب بنزین سوپر عذرخواهی می‌کنیم.

بیژن حاج محمدرضا

حاج‌محمدرضا با بیان اینکه "با وجود بروز محدودیت در توزیع بنزین سوپر، توزیع بنزین معمولی بدون هیچ محدودیتی و به‌صورت ۲۴ساعته صورت گرفت"، گفت:

ذخیره‌سازی خوبی در زمینه بنزین یورو ۴ صورت گرفته و بر اساس جلسات مستمر که با مسئولان امر داشته‌ایم، محدودیت عرضه بنزین سوپر نیز تا پایان مرداد ماه رفع خواهد شد.

بنزین سوپر

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور تصریح کرد:

از خردادماه تا امروز با رشد ۸ تا ۱۰ درصدی مصرف بنزین نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ایم؛ پیش‌بینی می‌کنیم این میزان افزایش تقاضا برای مصرف بنزین تا پایان شهریور ماه و سفرهای تابستانی، ادامه پیدا کند. هم‌اکنون در زمینه تأمین و توزیع بنزین در هیچ نقطه کشور با محدودیت یا وقفه‌ای مواجه نیستیم؛ به هر میزان مردم نیاز به بنزین داشته باشند، در جایگاههای عرضه سوخت در سراسر کشور می‌توانند سوخت‌گیری کنند.

در چند هفته اخیر، افزایش شدید مصرف بنزین باعث توزیع بنزین معمولی با حداکثر ظرفیت شد؛ یکی از دلایل ایجاد محدودیت در توزیع بنزین سوپر، اختصاص تمامی ظرفیت‌های توزیع سوخت به بنزین معمولی بود، تا مردم در سوخت‌گیری دچار وقفه یا محدودیت خاصی نشوند.
 

منبع: زومیت