نوسانات نرخ ارز همچنان تاثیرات زیادی بر روی قیمت خودروهای خارجی در بازار دارد.

در هفته گذشته شاهد این قضیه بودیم که قیمت خودروهای وارداتی مدام در حال کاهش یا افزایش قیمت بود و به هیچ عنوان اثری از ثبات در این بازار دیده نمیشد که همین امر معاملات را بیشتر از قبل در رکود فرو برد.

 

قیمت خودروهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:

 

 

 انتشار قیمت جدید خودروهای وارداتی در بازار تهران + جدول

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو