لیست قیمت چری

در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولاتچری در ایران مانند قیمتام وی ام ، تیگو 5 و… قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع چری در کشورمان آشنا شوید.

MVM چـــــــــــــــــری
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
MVM 110Sمدل کامفورتبدون تغییر۳۰ مرداد ۹۷ 
MVM 110Sمدل لاکچریافزایش قیمت۴۱,۹۰۰,۰۰۰۴۳.۰۰۰.۰۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
MVM 110۴ سیلندربدون تغییر۳۰ مرداد ۹۷ 
MVM 530 –بدون تغییر۳۰ مرداد ۹۷ 
چریX22 – دنده ایافزایش قیمت۶۹,۵۰۰,۰۰۰۸۲.۵۰۰.۰۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
چریX22 – دنده ای (اسپورت) EXافزایش قیمت۷۲,۸۰۰,۰۰۰۸۴.۵۰۰.۰۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
چریX22 – اتوماتیکافزایش قیمت۸۰,۲۰۰,۰۰۰۹۱.۸۰۰.۰۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
MVM 315هاچ بک جدیدافزایش قیمت۵۷,۵۰۰,۰۰۰۶۷.۰۰۰.۰۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
MVM 315صندوق دار جدیدافزایش قیمت۶۵.۵۰۰.۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
MVMX33 جدیدافزایش قیمت۹۶,۲۰۰,۰۰۰۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
چریX22 – اتوماتیک (اسپورت) EXافزایش قیمت۸۳,۶۰۰,۰۰۰۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰۳۰ مرداد ۹۷ 
چریآریزو ۵افزایش قیمت۸۱,۰۰۰,۰۰۰۹۲.۵۰۰.۰۰۰۱۰ خرداد ۹۶ 
چریآریزو ۵  توربوافزایش قیمت۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰۱۰ خرداد ۹۶ 
تیگوتیگو ۵ آپشنال (IL)افزایش قیمت۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰ خرداد ۹۶ 
تیگوتیگو ۵ آپشنال (IE)افزایش قیمت۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰۱۰ خرداد ۹۶ 
تیگوتیگو ۷ (Excellent)افزایش قیمت۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰ خرداد ۹۶ 

 

 

منبع: چرخان