با وجود پایبندی کشورهای اروپایی، روسیه و چین به برجام، در طی ماه های گذشته شرکت هایخودروسازی اروپایی ایران را ترک گفتند و حال نوبت به تعدادی از شرکت های چینی رسیده است تا با عدم ارسال قطعات خودرو به ایران، روند مونتاژ خودروها را دچار مشکل کنند. شرکت های چینی ادعا می کنند که این توقف ارسال قطعات موقتی بوده و پس از مدتی رفع خواهد شد، اما آینده نا مشخص است.
در بین خودروسازان، سایپا با واردات انبوهی از قطعات مورد نیاز برای ساخت خودروهای برلیانس ، وضعیت بهتری نسبت به دیگران دارد. پیش بینی می شود تولید این شرکت طی چندماه آینده بدون مشکل ادامه پیدا کند. پیش بینی می شود طی ماه های آینده، این مشکل تا حد زیادی برطرف شده و مونتاژ خودروهای چینی از سر گرفته شود.
شرکت های چینی در ابتدای ماه جاری میلادی طی مکاتباتی با طرف های ایرانی، خواهان آن شده اند که ارسال قطعات به صورت موق متوقف شود تا پس از بررسی مجدد بازار و شرایط معامله با طرف های ایرانی، بتوانند در خصوص فعالیت در بازار ایران تصمیم بگیرند. شرکت های بسیاری در خصوص مونتاژ خودروهای چینی در بازار کشور فعالیت دارند و همین مورد می تواند تولید آنها را با مشکل مواجه کند. هم چنین قطعات برخی خودروهای چینی و ایرانی با هم مشترک است و این معضل بر روی تولید خودروهای داخلی نیز تاثیر خواهد گذاشت، خودروهایی که بسیاری از آنها ماه هاست به دلیل نقص قطعه در خط تولید کارخانه ها متوقف شده اند.
در طی چندماه گذشته مشکلات زیادی گریبان گیر صنعت و بازار خودروی کشور شد، از جمله توقف واردات، بازگشت تحریم های خودرویی، خروج شرکت های اروپایی از ایران و عدم تخصیص ارز دولتی به خودرو و صنایع وابسته که تمامی این مشکلات نمایان گر گرانی بیش از حد و افت تیراژ محسوس در صنعت خودروی کشور هستند. حال مشکل توقف ارسال قطعات خودرو از سوی شرکت های چینی نیز بحران دیگری برای خودروسازی ایجاد کرده تا وضعیت این حوزه بدتر از قبل شود.

منبع: خودرو بانک