لیست قیمت هیوندای

در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولات هیوندایی در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع هیوندای در کشورمان آشنا شوید.

 

هیـونـــــــــــــــــــــــــــــدای
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
هیوندای i20افزایش قیمت۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸.۵۰۰.۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای i20نیمه فول، تیپ ۵۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای اکسنتمدل ۲۰۱۷افزایش قیمت۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای اکسنتمدل ۲۰۱۵۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای النترا۲.۰ فول ۲۰۱۷افزایش قیمت۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای النترا۲.۰ فول ۲۰۱۸افزایش قیمت۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای توسان۲۰۱۷ – فولافزایش قیمت۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای توسان۲۰۱۷ – فول + اتوپارکافزایش قیمت۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای سانتافهفول . ۶ رادارافزایش قیمت۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای سانتافهسانتافه DMافزایش قیمت۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای سوناتاLF . فول بنزینی ۲۰۱۷افزایش قیمت۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۷ هیبرید +GLSافزایش قیمت۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۸ هیبرید GLافزایش قیمت۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۸ هیبرید GLSافزایش قیمت۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۸ هیبرید +GLSافزایش قیمت۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای i40استیشنافزایش قیمت۳۱ مرداد ۹۷ 
هیوندای آزرا ۲۰۱۸افزایش قیمت۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان