لیست قیمت مزدا

در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولات مزدا در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع مزدا در کشورمان آشنا شوید.

مــــــــــــــــــزدا
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
مزدا ۳تیپ ۳ صندوق داربدون تغییر۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
مزدا ۳تیپ ۴ صندوق دارافزایش قیمت۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
مزدا ۳موتور ۱.۶ لیتر دنده ای تیپ ۱بدون تغییر۳۱ مرداد ۹۷ 
وانت ۲۰۰۰ – تک کابینافزایش قیمت۳۸,۹۵۰,۰۰۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
وانت ۲۰۰۰ – دو کابینافزایش قیمت۴۲,۳۰۰,۰۰۰۵۲.۲۰۰.۰۰۰۳۱ مرداد ۹۷ 
وانت مزدابدون تغییر۳۱ مرداد ۹۷ 
وانت مزدابدون تغییر۳۱ مرداد ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان