لیست قیمت پراید

در جدول زیر، لیست قیمت انواع پراید  در ایران مانند قیمت پراید صندوق دار، پراید ۱۱۱، پراید وانت و… قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع پراید در کشورمان آشنا شوید.

پــــــــــــــرایــــــــــد
نام خودرومشخصاتنوسان قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
سایپا ۱۱۱سفیدافزایش قیمت۲۲.۴۹۲.۰۰۰۳۹.۸۰۰.۰۰۰۶ شهریور ۹۷ 
سایپا ۱۱۱تنوع رنگافزایش قیمت۲۲.۷۶۰.۰۰۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰۶ شهریور ۹۷ 
سایپا ۱۳۱افزایش قیمت۲۲.۹۷۷.۰۰۰۳۸.۵۰۰.۰۰۰۶ شهریور ۹۷ 
سایپا ۱۳۲سفیدافزایش قیمت۲۲.۱۲۲.۰۰۰۳۸.۷۰۰.۰۰۰۶ شهریور ۹۷ 
سایپا ۱۳۲تنوع رنگافزایش قیمت۲۲.۳۹۰.۰۰۰۳۹.۰۰۰.۰۰۰۶ شهریور ۹۷ 
سایپا ۱۵۱افزایش قیمت۲۳.۴۰۰.۰۰۰۳۵.۱۰۰.۰۰۰۶ شهریور ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان