به گزارش خبرگزاری ایرنا ، «نیره پیروزبخت» اظهار داشت: برنامه های این سازمان برای اجرای استانداردهای خودرویی تغییر نکرده و از ابتدای دی ماه چنانچه محرز شود که خودرویی استانداردهای مورد نظر را ندارد، تولید آن متوقف می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: از تیرماه امسال، 63 استاندارد خودرویی در نظر گرفتیم که خودروها بر مبنای آن ارزیابی می شوند و از دی ماه به 85 استاندارد افزایش می یابد و پس از آن خودروها را بر مبنای این استانداردها بازرسی می کنیم و چون باید از این بازرسی ها به ترتیب انجام شود زمان آن مشخص نیست.
به گزارش ایرنا، پیش از این سازمان ملی استاندارد ایران بر پایه آخرین نتایج بررسی های خود، رعایت استانداردهای 85گانه را در سه خودرو سیتروئن ، وانت آمیکو و فاو (محصول مشترک گروه بهمن و خودروساز چینی) تایید کرده بود.
با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396، تولید و واردات برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.
تا ابتدای دی ماه پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد 55 گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و همه خودروهایی که قادر به رعایت این استانداردها نبودند، از دور خارج شدند.
از این تاریخ به بعد، هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید باید استانداردهای 63 گانه را اعمال کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده است.
این مهلت تا اول دی ماه سال 1397 برای این خودروها باقی است اما از آغاز زمستان آینده پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی و 22 استاندارد دیگر نیز اضافه می شود.

منبع: خودرو بانک