لیست قیمت برلیانس

در جدول زیر، لیست قیمت انواع برلیانس در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودرو ها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع برلیانس در کشورمان آشنا شوید.

برلــــــــــــــــیانــــــــــــــــــــس
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
برلیانسH220 دستیافزایش قیمت۴۴,۷۸۰,۰۰۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانسH220 اتوماتیکبدون تغییر۴۹,۲۷۴,۰۰۰۷۱.۵۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانسH230 دستیافزایش قیمت۴۳,۶۸۴,۰۰۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانسH230 اتوماتیکافزایش قیمت۴۹,۲۷۴,۰۰۰۷۱.۵۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H320 دستی

 

موتور ۱۵۰۰

افزایش قیمت۵۲,۰۱۴,۰۰۰۷۸,۵۰۰,۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H320 اتوماتیک

 

با موتور ۱۵۰۰

افزایش قیمت۵۸.۹۱۹.۰۰۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H330 دستی

 

موتور ۱۵۰۰

افزایش قیمت۵۰,۴۱۰,۰۰۰۷۸,۵۰۰,۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H330 دستی

 

موتور ۱۶۵۰

افزایش قیمت۵۴.۸۶۴.۰۰۰۸۲.۵۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H330 اتوماتیک

 

موتور ۱۵۰۰

افزایش قیمت۶۱.۶۵۹.۰۰۰۹۳.۱۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H330 اتوماتیک

 

موتور ۱۶۵۰

افزایش قیمت۶۶.۴۸۱.۰۰۰۱۰۴.۹۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H320 اتوماتیک

 

موتور ۱۶۵۰

 افزایش قیمت۶۳.۷۴۱.۰۰۰۷۷.۹۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

H320 دستی

 

موتور ۱۶۵۰

افزایش قیمت۵۶.۸۳۶.۰۰۰ ۹۹.۹۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

کراس اتوماتیک

 

موتور ۱۶۵۰

 افزایش قیمت۶۷.۷۹۶.۰۰۰۱۰۷.۹۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 
برلیانس

کراس اتوماتیک

 

موتور ۱۵۰۰

 افزایش قیمت۶۲.۹۷۴.۰۰۰۹۶.۹۰۰.۰۰۰۱۰ شهریور ۹۷ 

 

منبع: چرخان