لیست قیمت جک

در جدول زیر، لیست قیمت انواع خودروجک  در ایران مانند قیمت S5، J5 و …  قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع جک در کشورمان آشنا شوید.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک JAC
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
جک J5گیربکس دستیافزایش قیمت۵۳.۹۰۰.۰۰۰۸۶.۱۰۰.۰۰۰۱۱ شهریور ۹۷ 
جک J5گیربکس اتوماتیکافزایش قیمت۶۲.۹۰۰.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۱ شهریور ۹۷ 
جک S5گیربکس اتوماتیکافزایش قیمت۱۲۳.۵۰۰.۰۰۰۲۰۶.۹۰۰.۰۰۰۱۱ شهریور ۹۷ 
جک S5گیربکس دستیافزایش قیمت۱۴۸.۹۰۰.۰۰۰۱۱ شهریور ۹۷ 

 

منبع: چرخان