وزیر صنعت ، معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری عصر خودرو بیان کرد: هدف اصلی این وزارت خانه حمایت از خودروسازان واقعی است. وی ادامه داد: برای توسعه خودروسازی و حرکت به سمت تکنولوژی های روز ساخت خودرو، نیاز به توسعه و در اختیار داشتن صنایع پیشرفته فولاد، فلزات رنگی و پتروشیمی داریم که تا میزان زیادی این زیرساخت ها آماده شده اند.
وزیر صنعت اضافه کرد: از سوی دیگر ما کمبودی در زمینه نیروی کار و متخصصین حوزه قطعه سازی و خودروسازی نداریم و تمایل لازم برای توسعه سایت های تحقیق و توسعه در کشور وجود دارد. او با اشاره به هموطنان ما که در خودروسازی های مطرح دنیا به فعالیت مشغولند، اذعان کرد با وجود این میزان استعداد و دانش در نیروی متخصص، باید اشکال کار را در مالکیت خودروسازی ها جستجو کرد.
شریعتمداری تاکید کرد: این مسیر را با قوت دنبال و تلاش می کنیم خودروسازی های بزرگ را به این سمت هدایت و در عین حال شرایطی فراهم کنیم تا با خصوصی کردن فعالیت های خودروسازی در کشور به معنای واقعی کلمه نه خصولتی، به تدریج قدم های بزرگی در این زمینه برداریم.
وی افزود: البته نیاز به زیرساخت هایی بوده و نیاز است جامعه پذیرش مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد و دارندگان سرمایه های مشروع که نیروی انسانی زیادی ر ا به کار می گیرند را پرورش دهد و در عین حال نیز فرهنگ کارآفرینی محترم شمرده شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز کارآفرینان سرداران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند اگر به احترام قائل نشدن برای آن ها تلاش نکنیم و از حیث مقام اجتماعی آن ها را جایگاه واقعی قرار ندهیم به خصوصی کردن فعالیت های اقتصادی با تاخیر دست خواهیم یافت البته لازم است اقدامات فرهنگی نیز علاوه بر امور اقتصادی در کشور انجام شود

منبع: خودرو بانک