اخیرا نمونه های اولیه نسل بعدی پورشه 911 با پوشش استتاری کم تری دیده شده اند که ایده بهتری از چیزی که انتظار خواهیم داشت را نشان می دهند.

 

با توجه به تصاویر فاش شده اخیر مشخص است که 911 جدید با شاترهای اکتیو روی دریچه های هوای خود چیز خاصی در آستین دارد. در حالی که این بخش ها در اکثر مواقع بسته به نظر می رسد اما بخش هایی نیز دارند که گاهی اوقات باز هستند. این امر یک روش جذاب برای بهره گیری حداکثری از جریان هوا است.

علیرغم پوشش استتاری اطراف چراغ های عقب این خودرو ، به راحتی می توان طرح عناصر داخلی آن ها را دید. البته چراغ ترمز بالا نصب شده در این خودرو یک ویژگی موقتی محسوب می شود.

هم چنین در تصاویر قبلی این خودرو خروجی های اگزوز دوقلو در گوشه های سپر دیده می شد. البته به نظر می رسد این نمونه سفید رنگ تازه درز کرده به نسخه پایه پورشه  911 جدید تعلق دارد چرا که دارای لوله اگزوزی تک در گوشه های سپر است. منتظر اطلاعات بیش تر از 911 بعدی پورشه باشید.

 دیده شدن نسل بعدی پورشه 911 با پوشش استتاری کمتر

 دیده شدن نسل بعدی پورشه 911 با پوشش استتاری کمتر

 دیده شدن نسل بعدی پورشه 911 با پوشش استتاری کمتر

 دیده شدن نسل بعدی پورشه 911 با پوشش استتاری کمتر

 دیده شدن نسل بعدی پورشه 911 با پوشش استتاری کمتر

 

 

منبع: وب سایت خودرو