لیست قیمت هاوال

در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولات هاوال در ایران مانند قیمت M4، H2 و… قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع هاوال در کشورمان آشنا شوید.

 

گریـــــــــــــــت وال (هـــــــــاوال)
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
هاوالM4۱۷ شهریور ۹۷ 
هاوالH6به زودیبه زودی۱۷ شهریور ۹۷ 
هاوالH2افزایش قیمت۱۰۴.۶۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۷ شهریور ۹۷ 
هاوالH9بدون تغییربه زودیبه زودی۱۷ شهریور ۹۷ 
ولکسC30 دنده ایافزایش قیمت۶۹.۰۰۰.۰۰۰۱۷ شهریور ۹۷ 
ولکسC30 اتوماتیکافزایش قیمت۹۵.۵۰۰.۰۰۰۱۷ شهریور ۹۷ 

 

منبع: چرخان