لیست قیمت مزدا

در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولات مزدا در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودرو ها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع مزدا در کشورمان آشنا شوید.

مــــــــــــــــــزدا
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
مزدا ۳تیپ ۳ صندوق داربدون تغییر۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰۲۲ شهریور ۹۷ 
مزدا ۳تیپ ۴ صندوق دارافزایش قیمت۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰۲۲ شهریور ۹۷ 
مزدا ۳موتور ۱.۶ لیتر دنده ای تیپ ۱بدون تغییر۲۲ شهریور ۹۷ 
وانت ۲۰۰۰ – تک کابینافزایش قیمت۳۸,۹۵۰,۰۰۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰۲۲ شهریور ۹۷ 
وانت ۲۰۰۰ – دو کابینافزایش قیمت۴۲,۳۰۰,۰۰۰۶۴.۲۰۰.۰۰۰۲۲ شهریور ۹۷ 
وانت مزدابدون تغییر۲۲ شهریور ۹۷ 
وانت مزدابدون تغییر۲۲ شهریور ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان