لیست قیمت هیوندای

در جدول زیر، لیست قیمت انواع محصولات هیوندای در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودرو ها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع هیوندای در کشورمان آشنا شوید.

 

هیـونـــــــــــــــــــــــــــــدای
نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
هیوندای i20افزایش قیمت۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای i20نیمه فول، تیپ ۵۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای اکسنتمدل ۲۰۱۷افزایش قیمت۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای اکسنتمدل ۲۰۱۵۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای النترا۲.۰ فول ۲۰۱۷افزایش قیمت۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای النترا۲.۰ فول ۲۰۱۸افزایش قیمت۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای توسان۲۰۱۷ – فولافزایش قیمت۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای توسان۲۰۱۷ – فول + اتوپارکافزایش قیمت۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای سانتافهفول . ۶ رادارافزایش قیمت۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای سانتافهسانتافه DMافزایش قیمت۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای سوناتاLF . فول بنزینی ۲۰۱۷افزایش قیمت۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۷ هیبرید +GLSافزایش قیمت۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۸ هیبرید GLافزایش قیمت۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۸ هیبرید GLSافزایش قیمت۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای سوناتا۲۰۱۸ هیبرید +GLSافزایش قیمت۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای i40استیشنافزایش قیمت۲۵ شهریور ۹۷ 
هیوندای آزرا ۲۰۱۸افزایش قیمت۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۱.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵ شهریور ۹۷ 

 

 

منبع: چرخان