به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات "مدیران خودرو "می رساند، شرایط پیش فروش نقدی (غیرقطعی) محصولات چری از روز دوشنبه مورخ 97/06/26 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

جدول شماره 1:

 

 

 مرحله دوم پیش فروش محصولات چری در ایران ویژه شهریور آغاز شد

 

 

جدول شماره 2:

 

 

 مرحله دوم پیش فروش محصولات چری در ایران ویژه شهریور آغاز شد

 

توضیحات:

- تمامی خودروها با مدل 97 ارائه خواهند شد.
- در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو به قیمت روز (غیر قطعی) محاسبه می گردد.
- تاریخ تکمیل وجه قراردادها مالک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
- هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.

 

 

منبع: وب سایت خودرو