عصر خودرو : سید جواد حسینی دبیر کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: طرح رفع ممنوعیت واردات خودرو با هدف کاهش التهاب بازار مطرح و مورد بررسی قرار گرفته استگ طبق این طرح واردات محدود بوده و تمام فعالیت واردکنندگان نیز مورد نظارت و کنترل قرار خواهد گرفت. حسینی کیا با بیان اینکه دولت از این طرح حمایت می کند اما نباید به این موضوع وارد شود، افزود: اعتبار مورد نیاز این طرح توسط ارز آزاد و سرمایه ایرانیان خارج از کشور تامین خواهد شد و دولت در این طرح نقشی ندارد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن گفت: با طرح رفع ممنوعیت واردات خودرو شاهد کاهش قیمت خودروی وارداتی خواهیم بود. همچنین واردات خودرو به نمایندگی های رسمی واردات سپرده خواهد شد و عملکرد و فعالیت آن ها مورد رصد قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که در گذشته نیز واردکنندگان واردات خودرو با منابع ارزی خود درخواست واردات کرده بودند اما موافقت نشده است، بیان داشت: در گذشته ممنوعیت واردات به مصلحت نظام بود، اما در شرایط فعلی واردات خودرو به صورت محدود و با هدف کاهش آشفتگی بازار و کاهش قیمت ها در بازار در دستور کار قرار گرفته است.

 

منبع: خودرو بانک