شرکت ایران خودرو طی بخشنامه ای، لیست قیمت کارخانه ای مهرماه 97 کلیه محصولات ویژه نمایندگی ها را منتشر کرد:

 

 لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات ایران خودرو

 

 

منبع: وب سایت خودرو