بعد از نوسانات شدیدی که در ماه‌های گذشته گریبان گیر صنعت خودروی کشورمان بوده است، این روزها شاهد یک آرامش نسبی در بازار هستیم و برای چند روز گذشته قیمت خودروهای تولید داخل همراه با یک ثبات نسبی بوده است. به عنوان مثال خودروی پژو 206 تیپ 2 و یا حتی خودروی پراید 131 که قیمت آنان در بازار نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشته است و هردوی آنان با قیمت 60 میلیون و 500 هزار تومانی و یا قیمت 33 میلیون و 500 هزار تومانی در بازار معامله شده است که می‌توانید جزییات بیشتر و همچنین قیمت خودروهای دیگر بازار را در جدول زیر شاهد باشید، اگرچه همچنان قیمت بازار خودروهای تولید داخل اختلاف بسیار زیادی با قیمت تعیین شده از سوی کارخانه دارد.

قیمت روز خودروهای تولید داخل

قیمت روز خودرو های تولید داخل

 

 

منبع: خودرو بانک