تقریبا تمامی فعالان بازار خودرو اذعان می کنند که بازار در حال حاضر تقریبا در رکود کامل به سر می برد و هیچ خرید و فروشی در آن رخ نمی دهد. هم فروشندگان و هم خریداران منتظر اند که بازار به یک ثبات نسبی برسد. با این حال در طی چند روز گذشته و با توجه به افزایش نرخ ارز ، قیمت خودروهای وارداتی مجددا دچار شک شده و بیش از پیش افزایش یافته است. اکثر خودروهای وارداتی طی 10 روز گذشته چیزی بین 20 تا 80 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
در ادامه با ما همراهی باشید تا نگاهی داشته باشیم بر قیمت روز و 25 شهریور ماه سال جاری این دسته از وسایل نقلیه:

قیمت خودروهای وارداتی

قیمت خودروهای وارداتی

 

منبع: خودرو بانک