کیسه‌های هوای Takata به بزرگترین فراخوانی خودرو در تاریخ تبدیل شدند و بیش از 100 میلیون وسیله نقلیه و نزدیک به 20 مارک خودرو در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دادند. از میان این خودروها، چهار میلیون وسیله نقلیه در استرالیا هستند. در سراسر جهان، 20 مورد مرگ و 230 صدمات جدی در ارتباط با این نقص بر جای ماند. با ارائه کد شناسایی ۱۷ رقمی به برخی از سایت‌ها، وضعیت ایربگ خودروها مشخص می‌شوند که آیا مشکل‌ساز هستند و یا خیر. این شرکت که یکی از بهترین سازندگان ایربگ وسایل نقلیه بود در مدت کوتاهی به نابودی کشانده شد و اکنون مدتی هست که اعلام ورشکستگی کرده است.

یک شرکت آمریکایی که در زمینه سیستم‌های ایمنی خودرو فعال است با قیمت ۱.۶ میلیارد دلار، تاکاتا را می‌خرد. از وضع ایجاد شده برای تاکاتا می‌توان یک نتیجه گرفت که جان آدم‌ها برای شرکت‌های خارجی چقدر مهم است و با فوت ۲۰ نفر در اثر خرابی این ایربگ‌ها یک شرکت بزرگ ورشکسته می‌شود و کمپانی‌ها دیگر به‌سراغ آن نمی‌روند ولی آیا در ایران هم اینگونه است؟ ایمنی پایین پراید ، آتش سوزی پژو و … تا چه حد باعث شد تا شرکت‌ها با مشکل مواجه شوند که برای مردم مشکلی ایجاد نشود؟ باید با برخی از خودروسازان ایران مانند تاکاتا رفتار کرد.

 

منبع: چرخان