با وجود افت و خیز های صورت گرفته در قیمت خودرو و کاهش قابل توجه حجم مبادلات در این بازار، هنوز آینده قیمت خودروهای داخلی نا مشخص است و نمی توان به صورت قطعی در این مورد اظهار نظر کرد. افزایش قیمت از سوی خودروسازان هنوز اعمال نشده و گویا این شرکت ها، با مصرف کنندگان تعارف دارند، در حالی که انتظار افزایش قیمت از سوی خودروسازان در شرایط فعلی امری طبیعی است. به خصوص در مورد بسیاری از محصولات که در حال حاضر قیمت رسمی بیش از 45 میلیون دارند و خودروسازان در قیمت گذاری آن ها آزاد هستند. از سوی دیگر کشاکش و جدال در زمینه مسئول قیمت گذاری بین نهادهای مختلف ادامه دارد و هر چه این روند بیشتر به طول بیانجامد، ضرر و زیان بیشتری به خریداران و فروشندگان وارد می شود.

نگاهی به قیمت خودروهای داخلی در هفته گذشته و هفته جاری(قیمت ها توسط خبرگزاری اخبار خودرو اعلام شده اند) :
 

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی

 

 

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی

 

 

 

 

منبع: خودرو بانک