شورای فدرال آلمان طرح ممنوعیت ماشین های دیزلی تا سال 2030 را تصویب کرد

اینطور که به نظر می رسد، آلمانی ها قصد ندارند تنها با تکیه بر مشوق های مالی، وارد عصر ماشین های بدون آلایندگی شوند. شورای فدرال این کشور اخیرا قطعنامه ای را به تصویب رسانده که طی آن موتورهای احتراق داخلی جدید تا سال 2030 ممنوع خواهند شد.

شهروندان آلمانی از آن زمان به بعد باید وسایل نقلیه ای را خریداری کنند که هیچگونه آلودگی نداشته باشد؛ آنها می توانند از ماشین های الکتریکی یا خودروهای سوخت هیدروژنی استفاده کنند. البته باید گفت که این روند هیچ الزام قانونی ندارد؛ چرا که شورای فدرال آلمان از کمیسیون اروپایی می خواهد تا این پروژه را در سراسر اتحادیه ی اروپا اعمال کند. در نظر داشته باشید، زمانیکه قوانین آلمان بخواهند در سیاست های اتحادیه ی اروپا تغییراتی را اعمال کنند، شانس محقق شدن آنها بسیار زیاد است. شورای فدرال آلمان همچنین از کمیسیون اروپایی می خواهد تا سیاست های مالیاتی خود و "تاثیر آنها بر گرایشات وسایل نقلیه با آلایندگی صفر" را مورد بازبینی قرار دهند؛ اما معنای حقیقی این عبارت هنوز مشخص نیست. این احتمال وجود دارد که منظور از این عبارت، تعیین مشوق های مالیاتی برای خرید خودروهایی باشد که هیچگونه گاز گلخانه ای تولید نمی کنند؛ همچنین این احتمال وجود دارد که شورای فدرال آلمان، حذف معافیت های مالیاتی برای خرید ماشین های احتراق داخلی در کشور های اتحادیه ی اروپا را هدف قرار داده است.

خودروسازان از این بابت نگران هستند که استاندارد های سختگیرانه تر در زمینه ی گازهای گلخانه، موجب از بین رفتن خوردوهای احتراق داخلی شده و هزینه ی کم مالکیت را حذف کند و در نهایت به نابودی آنها بیانجامد. این لزوما به معنای نگرانی مردم نیست. به گزارش خبرگزاری فوربز، سفارش خرید ماشین های دیزلی، که هنوز هم از مهره های اصلی بازار خودروی اروپا به شمار می رود، از آگوست گذشته تا به حال، در بسیاری از کشور های اروپا کاهش یافته است. بسیاری معتقدند که رسوایی تقلب کمپانی فولکس واگن در کاهش میزان فروش ماشین های دیزلی تاثیر بسزایی داشته است. البته نمی توان افزایش اشتیاق برای خرید خودروهای بدون آلایندگی و طرح های ممنوعیت موتورهای احتراقی را بی تاثیر دانست. لازم به ذکر است که شهروندان اروپایی تا چند سال آینده برای خرید ماشین های الکتریکی یا خودروهای سوخت هیدروژنی مشکلی نخواهند داشت.

نویسنده: زهرا جانعلیزاده

منبع: engadget