بدون شک فرمان از جمله قطعاتی در خودرو است که بیشترین برخورد و فرسایش را داشته و طبیعی که بسیاری از رانندگان و مالکین خودرو اقدام به پوشاندن و محافظت آن در مقابل سایش و پوسته پوسته شدن کنند. روکش ها و محافظ های فرمان به سادگی از این قطعه خودرو محافظت کرده و از لیز خوردن دستتان راننده بر روی فرمان جلوگیری می‌کنند.
به نقل از پایگاه خبری عصر خودرو، روکش فرمان در بازار انواع مختلفی دارد که از شما دعوت می کنیم قیمت تعدادی از آنها را که در جدول زیر گردآوری شده مشاهده کنید:

قیمت تعدادی روکش فرمان

قیمت تعدادی روکش فرمان

 

منبع: خودرو بانک