قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی اعلام شد.

 

 

قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

 

 

 جدول قیمت صفر انواع محصولات ایران خودرو- ۹ آبان ۹۷

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو