به گزارش موتوتل ،مرحله سوم رقابت های موتور تریال قهرمانی کشور در روز جمعه 97/08/11 و با حضور ۱۵ شرکت کننده در سه کلاس و در مجموعه پیست موتور تریال آزادی برگزار شد و با شناخت نفرات برتر پس از رقابتی جذاب و دیدنی بکار خود پایان داد.
در کلاس تریال ۳ 
مقام اول به آقای کیاوش سرپولکی با  ۱۰ امتیاز منفی تعلق گرفت و مقام دوم آقای مجید زارعی با ۱۵ امتیاز منفی در نهایتمقام سوم آقای مسعود حفاری با ۱۸ امتیاز منفی روی سکو رفتند

در کلاس تریال ۲  مقام اول را آقای مهدی سیاه نوری با ۱۴ امتیاز منفی کسب کرد و  آقای محمد بینا با ۱۸ امتیاز منفی و آقای حمید قائمی با ۲۴ امتیاز منفی بترتیب روی سکو رفتند

اما در کلاس تریال GP مقام اول را آقای مرتضی بینا با ۱۳ امتیاز منفی از آن خود کرد و مقام دوم را نیز آقای داریوش قربانی  با ۲۳ امتیاز منفی کسب کرد ودر نهایت آقای سعید سلیمی با ۳۰ امتیاز منفی برروی سکوی سوم ایستاد

برای دیدن ویدیو این مسابقه کلیک کنید.