گلوبال انکپ به‌عنوان بخشی از نهاد بررسی خودروهای ایمن برای آفریقا، هیوندای i20 ساخت هند را مورد ارزیابی قرار داده است.

این خودروی کوچک در ایمنی سرنشین بزرگسال سه‌ستاره و در ایمنی سرنشین کودک دوستاره شد. هیوندای i20 ساخت هند در ایمنی سرنشین بزرگسال امتیاز 10.15 از 17 را کسب کرد و در ایمنی سرنشین کودک نیز امتیاز 18.16 از 49 را به‌دست آورده است. تست‌های تصادف این خودرو در سرعت 64کیلومتر بر ساعت انجام‌شده‌اند. براساس نتایج آزمون، ایمنی سر و گردن راننده و آدمک‌های تست در این خودرو خوب بوده است. قفسه سینه راننده این خودرو محافظت محدودی دارد درحالی‌که ایمنی قفسه سینه سرنشین، کافی اعلام‌شده اما زانو راننده در این خودرو ایمنی کمی داشته است. این خودرو تنها برای راننده SBR استاندارد دارد. بدنه این خودرو امتیاز ناپایدار را کسب کرده است. از طرف دیگر، آدمک کودک سه‌ساله که در صندلی عقب این خودرو روی صندلی کودک قرارگرفته بود، نتوانست از حرکت به سمت جلو خودداری کند.

 

منبع: وب سایت خودرو