دولت آلمان به کاربران سیستم اتوپایلوت تسلا هشدار می دهد

از کمپانی تسلا موتورز خواسته شده تا نام سیستم دستیار راننده ی خود را تغییر دهد. دولت آلمان به تمام صاحبان وسایل نقلیه ی تسلا در این کشور هشدار می دهد که در استفاده از قابلیت اتوپایلوت تسلا بیشتر مراقب باشند. به گزارش Federal Motor Authority، قابلیت اتوپایلوت در ماشین های تسلا، یک سیستم دستیار راننده است و در ایجاد قابلیت های خودران نقشی ندارد. به بیان دیگر، حتی زمانی که این قابلیت روشن یا فعال باشد نیز باید دست را روی فرمان قرار داد و نگاه را کاملا به جاده دوخت. این هشدار بعد از تحقیقات انجام شده توسط موسسه فدرال تحقیقات بزرگراه آلمان منتشر شد؛ این موسسه، مطالعاتی را بر روی این سیستم آغاز کرد و به این نتیجه رسید که قابلیت اتوپایلوت، یک "خطر ترافیکی قابل توجه است."

در پی تحقیقات انجام شده بر روی سیستم دستیار راننده، به این نتیجه رسیدند که در حالت فعال قابلیت اتوپایلوت، وسیله نقلیه ی الکتریکی تسلا موتورز از علائم جاده ای در مناطق در دست تعمیر، پیروی نمی کند. علاوه بر این، زمانی که هیچ علامت جاده ای وجود نداشته باشد، سیستم اتوپایلوت باعث می شود که وسیله ی نقلیه از اتومبیل روبرویی پیروی کند. قابلیت اتوپایلوت تسلا همچین نگرانی های امنیتی را در German Autobahn (اتوبان آلمان) ایجاد کرده است؛ در این اتوبان ها، هیچ محدوده ی سرعتی وجود ندارد. اگر یکی از وسایل نقلیه ی تسلا در حالت اتوپایلوت، بخواهد در بزرگراه ها با سرعت استاندارد 80 مایل بر ساعت (128.7 کیلومتر بر ساعت) حرکت کند، سنسورهای کند سیستم که به میزان 40 متر کند تر هستند، نمی توانند وسایل نقلیه ی سریعتری که با سرعت 125 مایل بر ساعت (201 کیلومتر بر ساعت) حرکت می کنند را تشخیص دهد.

با وجود این اشکالات که توسط سازمان فدرال موتور کشف شده، از راننده ها درخواست می شود که به گوش باشند و حتی در صورت روشن بودن قابلیت اتوپایلوت تسلا، کنترل آن را در اختیار داشته باشند. علاوه بر این، راننده ها باید به توصیه هایی که در دستورالعمل وسایل نقلیه ی تسلا منتشر شده، توجه کنند؛ در این دستورالعمل ها درباره ی محدودیت های قابلیت اتوپایلوت توضیح داده شده است. دولت آلمان، علاوه بر اخبار هشدار دهنده ای که به صاحبان خودروهای الکتریکی تسلا ارسال کرده، از کمپانی تسلا موتورز می خواهد که نام سیستم اتوپایلوت خود را تغییر دهد. این نام گمراه کننده بوده و ایده ی نادرستی را از این قابلیت در ذهن افراد ایجاد می کند. بسیاری از راننده ها بر این باورند که در صورت فعال بودن قابلیت اتوپایلوت، می توانند مسئولیت های خود را به ماشین بسپارند و کنترل ماشین را در اختیار سیستم قرار دهند.

اشکالی که بر نام سیستم اتوپایلوت وارد می شود، قبلا نیز توسط خبرگزاری کانسومر ریپورتز مطرح شده بود؛ این خبرگزاری مدعی شد که نام سیستم اتوپایلوت، منبع ایجاد تمام گمراهی هاست. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد که راننده ها وسوسه شوند و بخواهند بیشتر از حد توانایی های قابلیت، از آن استفاده کنند. این رفتار باعث می شود که در زمان تصادف های احتمالی، عکس العمل کندی داشته باشند.

به گزارش کانسومر ریپورتز، تسلا موتورز باید قابلیت اتوپایلوت را غیر فعال کند، تکنولوژی استفاده شده در آن را تقویت کرده و دوباره آن را عرضه کند.

نویسنده: زهرا جانعلیزاده

منبع: techtimes