سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد واردات خودرو، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد.
به نقل از فارس، بنابر گفته های او و باتوجه به منابع ارزی کشور و محدودیت هایی که در حال حاضر برقرار است تلاش می شود تا در راستای سیاست های جلوگیری از افزایش مصارف ارزی اجازه واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است، داده نشود.
در حدود 16 هزار دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور مانده که هنوز تعیین تکلیف نشده و نحوی ترخیص آن ها مشخص نیست. از این تعداد خودروی موجود در انبار گمرکات کشور حدود 11 هزار مورد ثبت سفارش قانونی شده اند و تصمیم گیری در خصوص ترخیص آن ها به عهده سازمان توسعه تجارت نیست.
در همین راستا مودودی توضیح داد که شرکت های واردکننده خودرو در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده موجود در انبارهای گمرکات کشور به مردم متعهد بوده که از هیئت دولت تقاضا می شود هرچه سریعتر در خصوص تعیین تکلیف آن ها اقدام شود. این خودروها دارایی مردم بوده و عدم تعیین تکلیف آن ها خطر آسیب رساندن به سرمایه های مردم را افزایش می دهد.
 

منبع: خودرو بانک