کمپانی ZF در حال کار روی ایربگ هایی برای نصب در بیرون ماشین ها است که می توانند بروز تلفات جانی در تصادفات را کاهش دهند. به گفته ی این کمپانی، می توانند تا ۳۰ درصد احتمال آسیب دیدگی سرنشینان را در تصادف پایین بیاورند.
شاید در نگاه اول فکر کنید که ZF ایربگ هایی را که درون فرمان وجود دارند را به بیرون اتومبیل منتقل کرده اما این ایربگ های خارجی کاملا متفاوت هستند و تا لیتر حجم دارند. از این نظر ابعاد آنها حداقل سه برابر یک ایربگ معمولی است.
ایربگ های بیرونی از فناوری مشابه با ایربگ های داخل خودرو استفاده می کنند. ضخامت این ایربگ های در برخی نقاط به 300 میلیمتر نیز می رسد و به این ترتیب در نقاط حساس خودرو مانند ستون درها می توانند از شدت ضربه کم کنند.
به گفته ی شاون شاوب مدیر بخش مهندسی ZF این ایربگ های می توانند شدت ضربه را در برخوردهای جانبی را کاهش دهند. این ایربگ ها لحظاتی پیش از برخورد باز می شوند و به حفظ ساختار ستون درها در تصادف کمک می کنند.
برای اینکه این ایربگ ها کارایی کافی را داشته باشند ZF نیاز دارد تا تصادف را پیش از وقوع آن پیش بینی کند. برای این منظور از رادار ها و یا دوربین هایی استفاده می شود که می توانند 100 میلی ثانیه قبل از وقوع تصادف ایربگ ها را فعال کنند تا در لحظه ی برخورد ایربگ ها کاملا باد شده باشند.
این سیستم ها باید بتوانند زمان و نقطه ی دقیق برخورد را تشخیص دهند. حتی اگر سیستم 500 میلی ثانیه قبل از تصادف نیز وارد عمل شود همچنان می تواند در کاهش تلفات و خسارت موثر باشد.
 

منبع: خودرو بانک