دیروز در یک نظرسنجی که در کانال تلگرام خودروبانک انجام شد، سوالی از مخاطبین پرسیده شد که به نظر آنها اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی توسط وزارت صنعت، باعث کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد می شود یا خیر؟ همانطورکه می دانید در حال حاضر هفته ها است که وزارت صنعت قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام نکرده و حال وزیر جدید این وزارت، خبر از اعلام قیمت ها در هفته آتی کرده است. اما در این نظرسنجی که حدود 2 هزار نفر طی یک روز شرکت کردند، مشخص شد که بیش از 88 درصد شرکت کننده ها، این اعلام قیمت خودرو توسط وزارت صمت را باعث کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد نمی دانند. این بدان معنا است که اکثریت مخاطبین بر این باور هستند که دیگر قیمت خودرو در بازار آزاد قابل برگشت نیست و حتی اعلام قیمت ها توسط خودروسازان نیز نمی تواند قیمت ها را به نقطه قبلی (در همین چند ماه پیش) برگرداند.
نتیجه این نظرسنجی را باید ناامیدی در ارزان شدن دوباره قیمت خودرو در بین مخاطبین بدانیم و شاید باید به آهستگی به این قیمت های نجومی و بی دلیل عادت کنیم، مگر اینکه این وسط معجزه ای رخ دهد!
 

منبع: خودرو بانک