گروه خودروسازی سایپا برای عمل به تعهدات نقدی مردادماه خودروی پراید ۱۱۱ ویژه مشارکت در تولید، به مشتریان خود از روز پنجشنبه 13 دی ماه 97 دعوتنامه ارسال کرده است.
باتوجه به جدول زیر، گروه خودروسازی سایپا برای مشتریانی که در طرح مشارکت در تولید خودروی سایپا پراید 111 در مردادماه امسال شرکت کرده اند، از روز پنجشنبه 13 دی ماه 97 شروع به ارسال دعوتنامه کرده است و علاوه بر این، مشتریان امکان تبدیل سفارش خود به دو خودروی "تیبا" و یا "ساینا" به صورت پیشنهادی را خواهند داشت.
 

ارسال دعوتنامه برای تعهدات نقدی مردادماه پراید 111

ارسال دعوتنامه برای تعهدات نقدی مردادماه پراید 111

 

منبع: خودرو بانک