حداکثر سرعت خودروی شیرون برای بوگاتی اهمیت زیادی دارد. برخی این ادعا را مطرح می کنند که شیرون در حداکثر سرعت نمی تواند به پای کونیخ زگ آگرا RS برسد و مشخص نیست که این ادعا تا چه اندازه صحت دارد.
کونیخ زگ سوئدی مدعیست که می تواند به سرعت 457 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند و تا کنون توانسته در رکوردگیری سرعت 0-400-0 با اختلاف 5 ثانیه شیرون را شکست دهد.
استفان وینکلمن مدیر اجرایی بوگاتی در واکنش به این موضوع عنوان کرده که اطلاعای از حداکثر سرعت واقعی شیرون ندارد و انجام این تست نیز اولویت بوگاتی نیست. وی قبلا اذعان کرده بود که شیرون توانایی دستیابی به سرعت 300 مایل بر ساعت یا 483 کیلومتر بر ساعت را ندارد چون فعلا تایری برای این سرعت طراحی نشده است و حالا نیز عنوان می کند که تست حداکثر سرعت برای این کمپانی اولویت ندارد.
فعلا با توجه به وجود سیستم محدود کننده سرعت، نمی توان بیشتر از 420 کیلومتر بر ساعت را با شیرون رفت. اما همین سرعت نیز بسیار زیاد است.
 

منبع: خودرو بانک