امروز در اولین روز از نمایشگاه خودرو تهران، شاهد برگزاری اعتراضات مشتریان ناراضی در ساعات اولیه این رویداد بودیم. مشتریانی که پس از ماه ها به خودروی خود نرسیده اند و بعضی دیگر نیز با افزایش ناگهانی قیمت خودروهای ثبت نام شده مواجه شده اند، خودروهایی که سال ها ادعا می شده بخش قابل توجهی از آنها در داخل تولید شده است!
موضوع قابل توجه در اعتراضات امروز، حرکت صلح آمیز و بدون هیاهو و هیجان های بی مورد معترضین بود که با برخورد خوب مسئولین برگزاری نمایشگاه نیز همراه بود و هیچ کس در طول نمایشگاه با آنها برخورد نکرد و توانستند به راحتی اعتراض خود را اعلام کنند.
در صحبت با بعضی از این معترضین، مشکلات آنها بیان شد که اکثراً به عدم تحویل خودروها در موعد مقرر و تاخیرهای طولانی و البته افزایش قیمت های زیاد در ماه های اخیر بود که حق هم با همین مشتریان است. این مشکلات اکثراً داخلی و به گردن مسئولین دولتی و خودروسازان است و مکرراً خود مسئولین دولت اعلام کرده اند که مشکلات چند ماه اخیر بیشتر به تصمیمات اشتباه داخلی مربوط می شود تا تحریم های خارجی. حال در این میان به نظر می رسد که مسئولین نیز باید در کنار این خریداران معترض قرار بگیرند و به آرامی با آنها در مورد مشکلاتشان با آنها گفتگو کنند.
قطعاً این مشکلات اخیر صنعت خودرو، از عوامل مختلفی ایجاد شده اما به نظر می رسد فشار زیادی روی مشتریان وارد کرده، مشتریانی که مقصر هیچ کدام از این مشکلات نبوده اند و حال صحبت و شنیده شدن اعتراض آنها توسط مسئولین دولتی و خودرویی کمترین خواسته مدنی آنها است.
 

منبع: خودرو بانک