در روزهای گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت محصولات مختلف خود را ویژه دی ماه اعلام کرد و گروه خودروبانک به بررسی تک تک آنان پرداخت، اما در ادامه این سوال به وجود می آید که تغییرات قیمت محصولات گروه صنعتی ایران خودرو چقدر بوده است، به همین منظور گروه خودروبانک جدولی از تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو آماده کرده است که می توانید شاهد قیمت قبل و جدید برخی از آنان و میزان افزایش آن باشید.
 

تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو

تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو

 

منبع: خودرو بانک