شرکت سایپا افزایش 30 درصدی را بر قیمت انواع خودروهای خود اعمال کرد.
به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت انواع خودروها توسط دولت، لیست جدید قیمت انواع محصولات سایپا اعلام شد. بر اساس این لیست افزایش قیمت ها در محصولات سایپا از 30 تا 87 درصد تعیین شده است.
قیمت های جدید در مورد خودروهای تعهد شده از تاریخ 1 شهریور تا 30 آذر اعمال می شود و تعهدات بعدی بر اساس فرمول 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار خواهد بود.
در ادامه جزئیات تغییرات قیمتی انواع محصولات سایپا را مشاهده می کنید:

جدیدترین قیمت محصولات شرکت سایپا

جدیدترین قیمت محصولات شرکت سایپا

 

 

منبع: خودرو بانک