بیش از یک هفته از صدور ابلاغیه هیات وزیران برای ترخیص بیش از 13000 خودرو دپو شده در گمرک می گذرد و حالا در پایان مهلت قانونی اجرای این ابلاغیه، خبر می رسد که بانک مرکزی با بند مربوط به تخصیص ارز در این ابلاغیه مخالف است. به گفته یک مقام آگاه واردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماههای گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را بدست بگیرد. اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه ای برای بی نظمی در بازار ارز خواهد بود.
براین اساس بانک مرکزی تقاضا دارد که بند مربوط به مجوز واردات بدون انتقال ارز تصحیح شده و جای خود را به تخصیص ارز از سامانه نیما بدهد که کانالی تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شود، اما واقعیت این است که بسیاری از وارد کنندگان طی ماه های اخیر از پروسه دریافت ارز از سامانه نیما ناراضی هستند و وارد شدن به چنین روندی می تواند باعث پیچیده تر شدن روند ترخیص این خودروها از گمرک شود.
طی ساعات گذشته وزیر صنعت نیز به گفته های رئیس بانک مرکزی واکنش نشان داده و از صدور مجوز ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک تاکید کرده است.
 

منبع: خودرو بانک