سرپرست مدیریت بیمه ها خودرو شرکت بیمه پارسیان جعفر سلطانی احمد آباد در خصوص عملی شدن طرح بیمه شخص ثالث راننده خودرو، گفت: عملی کردن این طرح بنظر در شرایط کنونی انجمام پذیر نمی باشد. همچنین با توجه به گزارش از نود اقتصادی، سلطانی احمد آباد ذکر کرد: سابقه این طرح به یک دهه گذشته بر میگردد و در حال حاضر در کشور زیر ساخت لازم فراهم نمی باشد و نیاز به فرهنگ سازی و تعیین نرخ ها لازم می باشد و بعید است به این زودی ها این طرح عملی شود.
چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی گفته بود: از سال آینده بیمه‌ نامه شخص ثالث به جای خودرو، براساس راننده صادر خواهد شد. سلیمانی گفت: طبق برنامه ششم توسعه بیمه ‌نامه شخص ثالث راننده محور خواهد بود و عواملی مثل پر خطر یا کم خطر بودن راننده، زن یا مرد بودن راننده، داشتن اعتیاد به مواد مخدر و داشتن نمرات منفی در تعیین حق بیمه شخص ثالث اثر گذار خواهد بود و در صورتی که راننده‌ای بهتر رانندگی کند و تخلف کمتری داشته باشد، هزینه کمتری نیز پرداخت خواهد کرد.