رضا رحمانی وزیر صنعت اخیرا در پرسش و پاسخ بایکی از پایگاه های خبری داخل در ارتباط با افزایش قیمت خودرو توضیح داد که با توجه به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل 1 شهریور ماه تا 30 دی شامل تغییر قیمت نمی شود و با همان قیمت ثبت نام شده مشتریان  به آنها تحویل داده خواهد شد.
همچنین رحمانی تاکید کرد که با توجه به اجرای دقیق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مشتریان در صورتی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند با آنها برخورد خواهد شد و هیچگونه همکاری در این ارتباط با خودروسازان نخواهد داشت.
وزیر صنعت در ادامه صحبت ها افزود اگر در قرارداد خودرویی ذکر شده که ملاک قیمت مطابق با زمان تحویل مندرج در قرارداد است بنابراین طبیعی و قانونی است که خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل 1 شهریور ماه تا 30 دی ماه افزایش قیمت نداشته باشند و خودروسازان باید به قراردادهای خود پایبند باشند.
وی در انتها اینگونه بیان کرد که خریداران محترم به برخی شایعات و خبرهای غیرموثق توجه نکنند و مطمئن باشند که وزارت صنعت و سازمان حمایت مطالبه گر حقوق آن هاست.