با توجه به اینکه تمام حواله‌های عادی خودروهای سایپا و ایران خودرو تا تاریخ 30 دی ماه شامل افزایش قیمت نمی‌شود، ثبت نام کنندگان 207 صندوقدار که قبلا تکمیل وجه کرده و خودروی خود را نیز تحویل گرفته‌اند صبح روز دوشنبه 8 بهمن ماه دست به اعتراض زده و خواستار تجدید نظر در نحوه قیمت گذاری پژو 207 صندوقدار شدند.
پژو 207 صندوقدار در حالی از سوی ایران خودرو 104 میلیون تومان قیمت گذاری شده که نمونه بدون صندوق این خودرو برچسب قیمتی 50 میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است و این اختلاف قیمت برای صندوق خودرو منطقی به نظر نمی رسد.
معترضان معتقد اند با توجه به گفته های وزیر خودروهای پیش فروش شده با مهلت تحویل تا 30 دی ماه شامل افزایش قیمت نمی شوند و بنابراین 207 های صندوق داری که آن ها در اسفندماه سال گذشته ثبت نام کرده نباید براساس قیمت های جدید تکمیل وجه می شد.
براساس قراردادهای این معترضان، خودروهای آن ها تحویلی ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال جاری بوده که در نهایت با چندماه تاخیر در آذرماه و در صورت تکمیل وجه به آن ها تحویل داده شده است.

اعتراض ثبت‌نام کنندگان 207 صندوقدار

اعتراض ثبت‌نام کنندگان 207 صندوقدار

این تجمع کنندگان که در مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده بودند خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری 207 صندوق دار اند.

 

منبع: خودرو بانک