طبق آخرین اخبار منتشر شده از خبرگزاری شاتا، شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، مصوبه اجرایی هیات وزیران به شماره 137161 مورخ 1397/10/16 در رابطه با تعیین تکلیف خودرو های وارداتی و قوانین مربوط به ورود و ترخیص خودروها از گمرک ها، بنادر و مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را اعلام کرد.

مصوبه مذکور به دنبال مشکلات ایجاد شده ناشی از دپوی خودروهای وارداتی در گمرک و پیگیری های انجام شده از جانب شورای عالی سران سه قوه و هیأت وزیران اعلام شده است. در این مصوبه، خودروهای مشمول که دارای قبض انبارهای گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند و ضوابط مربوط به واردات خودرو و ثبت سفارش در پروسه واردات آنها رعایت شده، می توانند از گمرک ترخیص شوند. همچنین اخیرا دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در گفتگو با خبرگزاری دنیای خودرو، خواستار اخذ هرچه سریع تر تصمیمات فوری و مفید از سوی دولت، برای مقابله با نابودی سرمایه های انبار شده مردم در گمرک، شده بود.