به گزارش ایکوپرس، توجه به اين كه براي پژو 207 صندوقدار اتومات به طور كلي تعداد4هزارو 800 فقره تعهد ايجادشده بود، شركت ايران خودرو، قيمت نهايي و ثابت اين محصول را با اعمال تخفيف يكسان، براي تمامي موعدهاي تحويل ثبت نام شده، معادل 79 ميليون و 900 هزار تومان درنظر گرفته است .

 

 

منبع: ایران خودرو