مجوز ورود به طرح ترافیک از مزایای دارندگان خودروی پریوس

با توجه به ترافیک رو به افزایش برخی از مناطق طرح ترافیک تهران و مشکل دسترسی به این نقاط که قطب مهم تجاری تهران محسوب می شوند و اینکه تردد در این مناطق جز کارهای ضروری هرکس می تواند باشد، داشتن مجوز تردد به عنوان یک امتیاز مثبت برای خریداران خودروهای الکتریکی به شمار می آید. شهروندان برای گرفتن مجوز می توانند به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مراجعه کنند و برای دریافت مجوز برای عبور و مرور در طرح ترافیک اقدام کنند.

عبور خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل اینکه جزو وسایل نقلیه پاک محسوب می شود و می توانند در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر باشد  در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد بلا مانع است. با پیگیری های شرکت ایرتویا و همکاری معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، تمامی دارندگان خودروهای تویوتاپریوسبا توجه به آلایندگی بسیار کم این خودرو، پس از ثبت نام رایگان آرم طرح ترافیک، بدون هیچ محدودیتی قادر به تردد در محدوده های طرح ترافیک می باشند.