شرایط فروش فوری محصولات مدیران خودرو با مدل 98 مطابق جدول ذیل برقرار میباشد. فروش این محصولات با قیمت قطعی می باشد و زمان تحویل أنها ۳۰ روزه می باشد . در صورت تاخیر در تحویل شرکت ۱۲ درصد به عنوان سود تاخیر در تحویل در نظر گرفته است .

شرایط فروش فوری MVM 315:

 j5yxqu7ay.jpg

 

شرایط فروش فوری چری تیگو ۷:

3.PNG

 

 

منبع: وب سایت خودرو