خودرو ساز آلمانی، فولکس واگن در صدد برگزاری جلسه ای در ایران  جهت همکاری با قطعه سازان داخلی

طبق گزارشات، کمپانی فولکس که این روزها راجب حضورش در ایران بحث های زیادی می شود، دوشنبه ی این هفته با انجمن قطعه سازان ایران جلسه ای برگزار خواهد کرد. با ما در موتوتل همراه باشید

پیش بینی میشود که فولکس هدف دارد توانایی قطعه سازان کشور برای داخلی سازی قطعات محصولاتش در ایران را مورد بررسی و آزمایش قرار دهند. این کمپانی خودروسازی آلمانی چندی قبل سه قطعه ساز ایرانی را جهت همکاری مشترک مورد تایید کمی و کیفی قرار داده بود.