ویژگی روشن و تیره شدن شیشه های هوندا با لمس دست

اخیرا هوندا ویژگی جدیدی را در خودروهای تولیدی اش استفاده کرده که این اجازه را به سرنشینان میدهد که میتوانند توسط آن درجه ی نور و روشنایی داخل خودرو را با لمس شیشه پنجره کنترل کنند. این ویژگی تقریبا مثل سانروف مجیک اسکای کنترل است که در برخی از محصولات مرسدس بنز به کار رفته است. با ما در موتوتلهمراه باشید.

این ویژگی به سرنشینان هوندا این قابلیت را می‌دهد که با توجه به نوع آب و هوا و سلیقه آن ها درجه ی تاری و مات شدن پنجره‌ها را هم انتخاب کند. البته این تکنولوژی در قدم های بعدی شکل خواهد گرفت.

 جهت استفاده از این ویژگی میتوانید با کشیدن انگشتان خود روی پنجره ها درجه ی ماتی یا شفافی و روشنی شیشه ها را انتخاب کنید. از این ویژگی میتوان در همه بخش های شیشه از جمله شیشه های جلویی-عقبی و جانبی استفاده کرد. این تکنولوژی تقریبا مانند تنظیم درجه ی نور صفحه ی موبایل است. در حال حاضر فقط می‌توان از این ویژگی در حالت پارک کامل خودرو استفاده کرد، استفاده از این تکنولوژی هنگامی که در حال حرکت هستیم فعلا کمی مشکل دار است.

منبع: عصر ایران