آخرین قیمت خودروهای وارداتی به بازار

به گزارشایسنا، در هفته ی جاری قیمت دو مدل از خودروهای وارداتی به بازار افزایش یافته است. این هفته دو میلیون تومان به قیمت سراتو و پنج میلیون تومان به قیمت کمری هیبریدی اضافه شده است. بقیه خودروهای وارداتی در بازار تغییر قیمتی خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است. به گزارش ایسنا، قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:

منبع: ایسنا