قیمت خودروهای داخلی در بازار کمی آرام گرفت. Capture.jpg

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو