نرخ بنزین در سال 1396 اعلام شد

بنا بر گزارشات، محمد مهدی مفتح از به تصویب رسیدن قیمت نهایی بنزین خبر داده است و قیمت بنزین با اکتان ۸۷، بنزین یورو ۴ با اکتان ۹۰ تا ۹۱ و بنزین سوپر با اکتان ۹۵ در کمسیون تلفیق  به تصویب رسیده است.

نرخ بنزین معمولی لیتری 1000 تومان و بنزین یورو4 لیتری 1000 تومان و بنزین سوپر لیتری 1200 تومان است.

این قیمت خبر از تثبیت قیمت بنزین دارد و نشان می‌دهد قیمت بنزین دقیقا مانند سال 1395 است.

جدول زیر نمایش دهنده قیمت بنزین با میزان اکتای به صورت واضح تری است:

 

نوع بنزین

میزان اکتان

قیمت به تومان

معمولی

۸۷

۱۰۰۰

یورو ۴

۹۰ تا ۹۱

۱۰۰۰

سوپر

۹۵

۱۲۰۰